نویسنده = ���������� ��������
مدرسۀ مروی و دگرگونی‌های آن در دورۀ قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

مریم حیدرخانی؛ زهرا اهری


معمارباشی‌های دربار ناصری (۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق)

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 107-125

10.52547/sofeh.32.4.107

حمیدرضا پیشوایی؛ زهرا اهری