نویسنده = ������������ ������
رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک

دوره 26، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 109-124

بیتا حاجبی؛ احمد امین‌پور؛ محمدرضا اولیا؛ رضا ابوئی


ادب حضور در محضر اثر تاریخی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 5-18

سجاد موذن؛ هادی ندیمی؛ رضا ابویی