نویسنده = ���������� �������� ����������
عوامل موثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری (مطالعه موردی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دوره شیوع کوید-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.52547/sofeh.2021.220904.1014

فرهاد شریعت راد؛ منیره آدینه دوست آبادی؛ رامین دهبندی؛ فاطمه سنماری


قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 5-24

فرهاد شریعت راد؛ حمید ندیمی


ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد

دوره 22، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 25-37

حسین مهدوى پور؛ فرهاد شریعت راد


نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

دوره 21، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 31-48

فرهاد شریعت راد