نویسنده = �������������������� ��������
بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 43-58

10.29252/soffeh.30.1.43

سید پویان کاظمی سنگدهی؛ رهام افغانی خراسکانی؛ محمد تحصیلدوست


رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-51

10.29252/soffeh.29.1.35

حسام الدین زاریان؛ محمد تحصیلدوست


تکنولوژى، معمارى، و پایدارى

دوره 22، شماره 2، آبان 1391، صفحه 47-60

محمد تحصیلدوست