نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی تأثیرات الگوهای استقرار تراکم (حاصل از تغییر در سطح اشغال و ارتفاع ساختمان) بر جابه جایی هوای حوزه های شهری

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 33-46

سیده حمیده موسوی؛ محمدرضا حافظی؛ شهرام دلفانی؛ مرجان السادات نعمتی مهر نعمتی مهر


کاربست برنامه ریزی فرهنگی در شهر جدید هشتگرد

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 79-98

نگین حجتی؛ مرجان نعمتی مهر


طراحی شهری بوم آشکار: به سوی یک چارچوب مفهومی

دوره 26، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 59-78

آیدا اسماعیل زاده سیلابى؛ کورش گلکار؛ سید حسن تقوایی؛ مرجان نعمتى مهر


نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی

دوره 21، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 33-44

على غفارى؛ مرجان نعمتى مهر