نویسنده = محمدرضا بمانیان
اطوار معنای آثار در تاریخ معماری با تکیه بر آموزه های هرمنوتیک اریک هیرش

دوره 26، شماره 4، دی 1395، صفحه 115-132

محمد غلامعلی فلاح؛ محمدرضا بمانیان


حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 5-14

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار؛ بهزاد وثیق